Kindervrijmarkt

De kindervrijmarkt gaat door! Niet op de Hessenweg maar rond het gemeentehuis Jagtlust. Let ook op de informatie in de plaatselijke kranten.

Doordat alle activiteiten op en rond gemeentehuis Jagtlust plaatsvinden zijn we genoodzaakt een aantal regels in te voeren. We vertrouwen op uw medewerking en begrip.

De regels voor een veilige en plezierige kindervrijmarkt zijn:

 1. De kindervrijmarkt vindt plaats op woensdag 27 april 2022 van 10.00 tot 17.00 uur op en rond het gemeentehuis.
 2. Opbouwen van de kindervrijmarkt is van 9.00 tot 10.00 uur. Niet eerder! personen die eerder komen zullen worden teruggestuurd.
 3. Indien materiaal met de auto wordt gebracht, kan dat op twee manieren:
  • via de ingang naar het gemeentehuis aan de Jachtlaan. Doorrijden tot de parkeerplaats. Uitsluitend laden en lossen. Er kan niet geparkeerd worden.
  • via de Soestdijkseweg vanuit zuidelijke richting. Er kan uitsluitend op de Soestdijkseweg worden gereden. Doorrijden tot de voor u aangewezen plek. Uitsluitend laden en lossen. Er kan niet geparkeerd worden. Daarna de weg vervolgen in noordelijke richting.
 4. Aanwijzingen van verkeersregelaars en/of door het Oranjecomité aangewezen en als zodanig herkenbare personen dienen te worden opgevolgd.
 5. Er zal een plaats worden aangewezen.
 6. De plaats zal maximaal 2 x 2 m beslaan.
 7. Het is toegestaan de plaats te verlaten en onbeheerd achter te laten om gebruik te maken van toilet of van de spellen, sporten en luchtkussens. De plaats dient wel netjes te worden achtergelaten indien niet wordt teruggekeerd (zie ook de punten 8 t/m 10). Het Oranjecomité aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbeheerd achtergelaten materialen.
 8. Afbouwen van de kindervrijmarkt is van 17.00 tot 18.00 uur. Indien materiaal met de auto wordt opgehaald, kan dat uitsluitend via de ingang naar het gemeentehuis aan de Jachtlaan. Doorrijden tot de parkeerplaats. Uitsluitend laden. Er kan niet geparkeerd worden.
 9. Indien eerder wordt gestopt, dient het materiaal persoonlijk vervoerd te worden. Dit kan zijn rechtstreeks naar huis of naar een transportmiddel, dat geparkeerd staat buiten de omgeving van het gemeentehuis.
 10. Eventueel (rest)materiaal dat niet meegenomen wordt dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 11. Deelname aan de kindervrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico.