Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven bestaat uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur:

voorzitter: Frans van Beek
secretaris: vacant
penningmeester: Maarten de Jong vacant per 1 september 2018
ledenadministratie en interim secretaris: Jan Meeuwsen

Nieuwe bestuursleden

Het huidige bestuur heeft het afgelopen jaar met heel veel moeite de activiteiten kunnen organiseren wegens het ontbreken van voldoende vrijwilligers. Het voortbestaan van de Stichting  heeft aan een zijde draadje gehangen. Vijf bestuursleden zijn gestopt en gelukkig hebben zich 3 aspirant bestuursleden aangemeld. Dat is toch nog te weinig om alles soepel te laten verlopen. Het bestuur is op zoek naar enkele personen die zitting willen nemen in de technische commissie. Wat houdt dat in: het nalopen en onderhouden van alle materialen die met Koningsdag gebruikt worden.

Wilt u zich als vrijwilliger voor de Biltse gemeenschap inzetten. Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de huidige bestuursleden via het contactformulier.      

Oranjecomité helpt Voedselbank en Vluchtelingenhulp De Bilt

Bestuur Oranjecomité ondersteunt de Voedselbank en Vluchtelingenhulp De Bilt door het beschikbaar stellen van gratis kaarten voor de cliënten voor de diverse activiteiten. 

Er worden kaarten voor de toegang tot het Oranjeconcours en het Spellenfestival met eventueel spelkaarten voor kinderen beschikbaar gesteld. Tevens zijn er kaarten beschikbaar voor het bezoeken van de feestavond op woensdag 24 april in de Opstandingskerk.

De verdeling van de kaarten is in handen van de medewerkers van de Voedselbank en Vluchtelingenhulp De Bilt.