Samenstelling Oranjecomité

Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven is een stichting en bestaat uit de volgende personen:

Frans van Beek, voorzitter
Yvonne Hoogvliet, secretaris
Han Lucas Luijckx, penningmeester
Corrie van Vliet, ledenadministratie
Jollie Agterberg, ledenadministratie
Albert Agterberg, sponsoring
Lotte Jansen, algemeen

Schriftelijke reacties te richten aan:

Oranjecomité De Bilt-Bilthoven
Soestdijkseweg 267, 3721 AE Bilthoven.

E-mail: info@oranjecomite-debilt-bilthoven.nl

Website: www.oranjecomite-debilt-bilthoven.nl