Oranjecomité De Bilt-Bilthoven

Welkom op de nieuwe website van Oranjecomité De Bilt-Bilthoven. Het bestuur is gestart met de voorbereidingen voor Koningsdag 2018. Om u zo goed mogelijk op de hoogte van onze vorderingen te houden onderstaande update.

Binnen het bestuur hebben een paar veranderingen plaats gevonden. Secretaris Nel Verkroost heeft na 20 jaar te kennen gegeven te stoppen met haar werkzaamheden als secretaris.
Nel is altijd de stuwende kracht binnen het bestuur van het Oranjecomité geweest en wij zullen haar enorm missen. Nel bedankt voor je inzet en werkzaamheden voor het Oranjecomité. Tevens hebben nog een drietal bestuursleden te kennen gegeven hun activiteiten voor het Oranjecomité te beperken dan wel te beeindigen.

Het bestuur doet hierbij een dringende oproep om u als bestuurslid of vrijwilliger aan te melden voor het Oranjecomité. Kost dat veel tijd? Van september tot april wordt er maandelijks 1 keer vergaderd. Natuurlijk rond de activiteiten voor Koningsdag wordt er vaker een beroep op u gedaan en vooral met Koningsdag zelf. Maar u kunt zich ook opgeven als vrijwilliger voor één van de activiteiten op Koningsdag.

Gemiddeld werkt het Oranjecomité met 50 à 60 vrijwilligers. Met name voor assistentie en toezichthouder bij de Kinderspellen en bij de Kindervrijmarkt. Ondersteuner als verkeersregelaar; kaartverkoper; begeleider muzikale optredens verzorgingshuizen. Zoals u ziet een enorme keus uit mogelijkheden. Zonder de hulp van uw als vrijwilliger is het bijna niet mogelijk alle activiteiten te organiseren op Koningsdag. Trek de stoute schoenen aan en geef u op via onderstaand emailadres.

Heeft u geen tijd om bestuurslid of vrijwilliger te worden. U kunt ons ook financieel steunen door donateur van ons Oranjecomité te worden. Voor slechts (min.) € 10,00 per jaar bent u al donateur en krijgt u korting op de verschillende activiteiten. Meld u aan dan kunt u direct al profiteren van uw donateurschap.

Namens het bestuur van het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven
Jan Meeuwsen, interim secretaris.